การ Update Firmware สำหรับ ESP01

Starter 03 : การ Update Firmware สำหรับ ESP01

ในบทความนี้จะสอน Maker ท่านใหม่ๆ ในการ Update Firmware สำหรับ ESP8266 – ESP01 ครับ

สิ่งที่จะได้จากบทเรียนนี้

อุปกรณ์

ลำดับชิ้นส่วนจำนวน
1Board Arduino UNO1 ชิ้น
2ESP8266-ESP011 ตัว

เริ่มกันเลย
1. ในกรณีที่เราสั่งซื้อ Board ต่าง ๆ มาและเราต้องการ Update Firmware เพื่อให้ Board
สามารถใช้ Function ใหม่ได้ รวมถึง Fix Bug ที่ใน Version ก่อน ๆ เราจำเป็นต้อง Update
Firmware เข้าไปที่ตัว Board นั้น ๆ ครับ ในตัวอย่างนี้ขอใช้บอร์ด ESP01 เป็นตัวอย่างนะครับ
ให้ต่ออุปกรณ์ดังรูปนี้ครับ

ภาพที่ 1 แสดงการต่อวงจร

2. Download Firmware ที่ต้องการติดตั้งมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนโดย Click ที่นี่ได้เลยครับ เมื่อ Download มาแล้วให้แตกไฟล์ไว้ใน Folder ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงไฟล์ที่ได้ Download มาและแตกไฟล์ไว้ในเครื่อง

3. Download โปรแกรมสำหรับ Update Firmware มาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ

4. จากข้อสาม แตกไฟล์ที่ download มาและเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยครับ

ภาพที่ 4 แสดงการเปิดโปรแกรม

5. จากภาพที่ 4 คลิกที่ปุ่ม ESP8266 Download Tool จะปรากฏหน้าต่างด้านล่าง

ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างสำหรับ Update Firmware

6. จากภาพที่ 5 ในกล่องสีแดงด้านบนให้กำหนด Path ของ Binary File ที่ต้องการ Update ไปที่ Firmware ของ ESP8266 โดยให้กำหนดค่าดังนี้

Binary File NameBinary File LocationESP-01 Flash Address
blank.binPath ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา…\esp8266_nonos_sdk_v2.0.0_16_08_10\ESP8266_NONOS_SDK\bin0xFB000
esp_init_data_default.bin…\esp8266_nonos_sdk_v2.0.0_16_08_10\ESP8266_NONOS_SDK\bin0xFC000
blank.bin…\esp8266_nonos_sdk_v2.0.0_16_08_10\ESP8266_NONOS_SDK\bin0x7E000
blank.bin…\esp8266_nonos_sdk_v2.0.0_16_08_10\ESP8266_NONOS_SDK\bin0xFE000
boot_v1.6.bin…\esp8266_nonos_sdk_v2.0.0_16_08_10\ESP8266_NONOS_SDK\bin0x00000
user1.1024.new.2.bin…\esp8266_nonos_sdk_v2.0.0_16_08_10\ESP8266_NONOS_SDK\bin\at\512+5120x01000

7. จากภาพที่ 5 ตรวจสอบ COM Port ของเราให้ถูกต้องจากนั้นกด Start ได้เลยครับ ระบบจะทำการ Update Library ไปที่บอร์ด ESP8266 ให้เราครับ

!!!สำเร็จแล้ว!!!

Share ผลงาน
เมื่อน้อง ๆ ทำสำเร็จแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ ดูได้ที่ Facebook MrMakerThailand
และหากน้อง ๆ ทำไม่ได้ ให้ติดต่อมาได้ตลอดเวลาที่ Inbox นะครับ