Lesson 01 : ทำไฟกระพริบกันเถอะ (Blink with LED)

ในบทเรียนนี้จะสอนให้น้องๆ เรียนรูปการใช้งานโปรแกรม Arduino แบบง่ายๆ ก่อน โดยเราจะทำ 2 การทดลองคือ เราจะให้ไฟ LED ติดทั้งสองดวงพร้อมๆ กันก่อน จากนั้นเราจะแก้โค้ดเล็กน้อย เพื่อให้ไฟ LED สองตัวกระพริบสลับกัน

ระดับความยาก :  

สิ่งที่ต้องทราบก่อนเริ่มเรียน

สิ่งที่จะได้จากบทเรียนนี้

อุปกรณ์

ลำดับชิ้นส่วนจำนวน
1Board Arduino UNO1 ชิ้น
2Bread Board1 ชิ้น
3สาย Jump ผู้ – ผู้4 เส้น
4ไฟ LED สีแดงและสีเขียวอย่างละ 1 ดวง
5ตัวต้านทาน 330 โอม2 ตัว

ให้ต่ออุปกรณ์ดังรูปต่อไปนี้

Coding กันเลย
เปิดโปรแกรม Arduino และ New File ขึ้นมาดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการสร้างไฟล์ใหม่

พิมพ์ code ตามภาพที่ 2 (download code here) จากนั้นกดปุ่มบันทึกและตั้งชื่อตามที่ต้องการ

ภาพที่ 2 แสดง Sourcecode


ภาพที่ 3 แสดงการบันทึก

สั่ง Compile code โดยใช้คลิกที่ปุ่ม Verify ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงการ Verify และ Compile Sourcecode

สั่ง Deploy code ไปที่ Board Arduino ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงการ Upload Program ไปที่ Board Arduino

รอดูผลลัพธ์น้อง ๆ จะเห็นว่ามีไฟกระพริบจะสว่างขึ้นทั้งสองดวงดังภาพที่ 6
และหลังจากขั้นตอนนี้เราจะทำให้ไฟกระพริบสลับกันนะครับ

ภาพที่ 6 แสดงผลลัพธ์ไฟ LED ติดพร้อมกันสองดวง

แก้ไข Code ตามภาพที่ 5 (download code here) จากนั้นกดปุ่มบันทึก

สั่ง Compile code และสั่ง Deploy code (น้อง ๆ ใช้วิธีเดียวกับภาพที่ 3 และภาพที่ 4) ไฟทั้งสองดวงจะกระพริบสลับกัน

!!!สำเร็จแล้ว!!!

ฝากการบ้าน

  • ลองทำให้ไฟกระพริบสลับกันโดยเว้นระยะห่าง 5 วินาทีดูนะครับ
  • เมื่อน้องๆ ทำสำเร็จแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ ดูได้ที่ Facebook MrMakerThailand
  • และหากน้อง ๆ ทำไม่ได้ ให้ติดต่อมาได้ตลอดเวลาที่ Inbox นะครับ

นอกจากนี้ เรายังสามารถนำไฟ LED มาทำเป็น Gadget ต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น