วิธีการใช้งาน JSON ใน Arduino

1. Install Library ‘ArduinoJson’ ก่อนครับ

2. ตัวอย่างโค้ดตามนี้ครับ

2.1 เรียกใช้ Library ด้วยคำสั่ง
#include

2.2 ประกาศตัวแปรไว้รับค่าการแตก Json
StaticJsonDocument<200> doc;

2.3 ใช้งานได้เลย ดูในรูปที่แนบมานะครับ ไม่ยากครับ