แก้ปัญหาเมื่อไม่สามารถ Upload Code เข้า ESP8266

แก้ปัญหาในกรณีที่ Upload Code ขึ้น Board ไม่ได้ หาก Board ของท่านขึ้น Error นี้

กรณี NODEMCU ให้ลองแก้ปัญหาดังนี้

1. ตรวจสอบ Driver CH340G ว่าติดตั้งแล้วหรือยัง หากยังไม่ได้ติดตั้งให้ download file นี้และ setup ดูครับ

2. เปลี่ยนประเภทของ Board เป็น NodeMCU V1.0 และทดลอง Upload ใหม่

3. ดู Port ที่เสียบสาย USB ให้ถูกต้องครับ

กรณี ESP01 ให้ลองแก้ปัญหาดังนี้

1.เตรียม Library ให้ Arduino IDE รู้จักกับ Module ESP8266 ก่อนโดยเมื่อเปิด Aruino IDE ขึ้นมาแล้วให้เลือกที่เมนู File -> Preferences ดังภาพที่ 1

2. ที่ช่อง Additional Boards Manager URL ให้ใส่ค่า “http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json” จากนั้นกดปุ่ม OK ดังภาพ

3. ทำการ Install Board โดยคลิกที่ Tools -> Baords -> Board Managers… ระบบจะเปิดหน้าต่าง Board Manager ขึ้นมา

4. ที่หน้าต่าง Boards Manager ให้เลื่อนหา Board ที่ชื่อว่า ESP8266 จากนั้นกดปุ่ม Install ดังภาพ

5. เมื่อ Install เรียบร้อย Arduino IDE ของเรา ก็จะมีLibrary เกี่ยวกับ Board ESP8266 มาให้เราเลือกใช้ ดังภาพ

หากยังไม่ได้ลองทำดังนี้
6. ลองถอดสาย VCC ออกจาก Board ESP8266 และกด Upload จากนั้นเสียบสาย VCC เข้า Board ESP8266 จากนั้นกดปุ่ม Upload

7. ลองถอดสาย VCC ออกจาก Board ESP8266 จากนั้นเปิดหน้าต่าง IDE ใหม่ โดยให้เปิด Code Blink จากเมนู File-> Examples-> 01. Basic -> Blink กดปุ่ม Upload ผลที่ได้จะ Error เหมือนเดิมไม่ต้องสนใจครับ ให้เสียบสาย VCC เข้า Board ESP8266 เหมือนเดิมและย้อนมาที่หน้าต่าง IDE ของเราจากนั้นกดปุ่ม Upload ดูครับ

หากยังทำไม่ได้ ลองถ่ายรูป Error และส่งมาที่ Inbox ของ Facebook MrMakerThailand ครับ ผมกับทีมงานจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ครับ