แจก EBook การใช้งาน Nodemcu V3 ครับ

ในหลวงสอนให้เราทำความดี…
ทำอะไรให้คิดถึงส่วนรวมเข้าไว้…

ทางร้านขอแจก Ebook วิธีการใช้งาน Node MCU V3 เบื้องต้นครับ Download ได้ที่นี่ครับ